Algemene voorwaarden

Registratie van persoonsgegevens

Bezoekers van www.myvink.be kunnen zich via de site registreren. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door Vink, opgenomen in het klantenbestand van:
VINK BVBA
Industriepark B-7
2220 Heist-op-den-Berg 
Tel. +32 15 25 97 11 - fax +32 15 24 95 92
info@vink.be

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen vanVink. De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden via het inschrijvingsformulier op de site. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Cookies

Bij internetbezoek plaatst Vink cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als U naar de site van Vink surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd. Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren. We kunnen gebruik maken van derde partijen om de advertenties voor ons uit te serveren. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem.

Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op:

VINK BVBA
Industriepark B-7
2220 Heist-op-den-Berg 
Tel. +32 15 25 97 11 - fax +32 15 24 95 92
info@vink.be

Copyright

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken uit www.vink.be mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij Vink hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Korte en aanhalingen uit artikels zijn toegelaten tenzij voor commerciële doeleinden - hoe of welke dan ook - mits de bron duidelijk wordt vermeld, en zonder dat dit systematisch mag gebeuren. Wenst u een artikel over te nemen op uw eigen site, gelieve dan uw vraag door te mailen naar webmaster@vink.be

Verantwoordelijkheid

Vink stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Vink aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Vink. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen en/of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Back to top